Projektna naloga 1. letnik – gimnazija

Šolsko leto 2017/2018

Naloga zajema opredelitev informacijskega problema in rešitev.

Za nalogo si dijako izberejo poljubno Python igro, ki jo najdejo na spletni strani:

https://inventwithpython.com/invent4thed/

Izbrano igro pretipkajo v Python IDLE, shranijo in preizkusijo delovanje. Program v Pythonu mora biti priložen opisu igre.

Izbrano igro opišejo (delno prevedejo besedilo iz angleščine, dodajo svoje komentarje) in razl0žijo njeno delovanje. Izbrano igro nato poskusijo delno spremeniti in prikažejo delovanje po spremembi.

Za opis in razlago igre uporabijo urejevalnik besedila Word.

Naloga mora imeti 1300 besed, naslovnico, kazalo, vsaj 6 poglavij, številke strani, vsaj 6 slik in zaključni sklep. Besedilo mora biti oblikovano (poljubni fonti), obojestransko poravnano, preverjeno s črkovalnikom.

Nalogo lahko delno izdelujejo tudi doma, vendar morajo ob zagovoru naloge dokazati poznavanje programa.

1_letnik_PROJEKTNA_kriteriji in ocenjevalni_obrazec_2018