Projektna naloga 1. letnik – predšolska vzgoja

Vse datoteke so v .pdf obliki, razen ocenjevalnega obrazca (.xlsx),
ki ga izpolnite sami za informacijo o točkah.

1_projektna_NAVODILA

1_projektna_OBLIKOVNE_ZAHTEVE

1_projektna_OCENJEVALNI_KRITERIJI

1_projektna_PRIMER

Terminski načrti in ocenjevalni obrazci:
(naloge ocenjujemo tedensko; točk za pretekle tedne ni možno pridobiti; zahtevano je sprotno delo: besedilo in slike si lahko pripravite doma in si pošljete na email; oblikovanje doma ni dovoljeno).

V kolikor manjkate v šoli, morate nalogo vseeno narediti v šoli v prostem času do navedenih rokov. Na razpolago imate tudi 3 računalnike v čitalnici.

Ocenjevalni-obrazec-s-terminskim-načrtom-1cv-2018