Projektna naloga 2. letnik

Projektna naloga – osebna spletna stran

Projektna naloga – ocenjevalni obrazec

V kolikor manjkate v šoli, morate nalogo vseeno narediti v šoli v prostem času do navedenih rokov.