Vaje 1. letnik – gimnazija

Elektronski učbenik: Učbenik

Ostali učbeniki: Učbeniki – vsi


Preglednice

Preglednice – uvod

v1 00 Preglednice Excel 0 uvod

v1 01 Preglednice Excel 1 začetek

v1 02 Preglednice Excel 2 formule

v1 03 Preglednice Excel 3 funkcije

v1 04 Preglednice Excel 3 funkcije – naloga 5

v1 05 Preglednice Excel 5 grafikoni

Datoteke za vaje:

Naloga1    Naloga 2   Naloga 3  Naloga 4 Naloga 5 Preverjanje znanja Stroški


Stare vaje 2018/2019:

2v1 07 Preglednice Excel 4 funkcije – info list

2v1 07-1 Preglednice Excel 4 funkcije – vaja 1.xlsx

2v1 07-2 Preglednice Excel 4 funkcije – vaja 2.xlsx

2v1 07-3 Preglednice Excel 4 funkcije – vaja 3 navodila

2v1 07-3 Preglednice Excel 4 funkcije – vaja 3.xlsx

2v1 07-4 Preglednice Excel 5 ponavljanje 1 navodila

2v1 07-4 Preglednice Excel 5 ponavljanje 1.xlsx

2v1 07-4.1 Ponavljanje in preverjanje znanja pred testom

v1 05 Preglednice Excel 5 grafikoni

2v1 09 Preglednice Excel 6 seznami

2v1 10 Preglednice Excel 7 vrtilne tabele

 

Stare datoteke 2018/2019:

Ajda Cenik 2005 – vaja 2 CENIK 2005 Cenik Formule Imena Košarca Plača Podjetja-kupci Poštne številke Rak Stanja na bančnem računu


Programiranje – teoretične osnove:

Algoritmi in programiranje

Python osnovna navodila

Programiranje – vaje:

01 Osnovni koncepti programiranja

02 Python – linearni programi

03 Python – pogojni stavek

03a_DL_Python pogojni stavek VAJE 2

03b_DL_Python pogojni stavek VAJE 3

04 Python – zanka while

05 Preverjanje znanja

06 Preverjanje znanja

07 Preverjanje znanja

08 Preverjanje znanja

09 Preverjanje znanja

10_Python zanka for

11_Python zanka for – vaje

12_Python tabele

13_Preverjanje_znanja

 

Pomoč in primeri:

Python – prenos:  https://www.python.org/downloads/

Python – vodič: https://docs.python.org/3/contents.html

Python – vodič – Android : povezava

Python – zbirka vaj

Rešene naloge (razni primeri)