Predstavitev

Pozdravljeni na spletni strani za informatiko III. gimnazije Maribor!

Informatiko poučujemo  v 1. in 2. letniku gimnazije in kot IKT v 1. letniku predšolske vzgoje.

Na programu gimnazija lahko za maturo kot izbirni predmet izberete tudi informatiko.

Informatiko poučujeva: Maja Čelan in Žilbert Tivadar.

Pouk izvajamo na lokaciji Gosposvetska cesta 4 (Informatika) in Smetanova ulica 18 (IKT):

učilnica 02:

 učilnica 03:

Dijaki lahko v prostem času dostopajo do interneta in svojih dokumentov tudi v čitalnici.

Vsi dijaki pridobijo uporabniška imena in gesla, s katerimi lahko dostopajo do svojih dokumentov.

Na spletni strani objavljamo vse vaje (delovne liste) za informatiko v .pdf obliki. Datoteke za vaje najdete na šolskem strežniku v mapi Delo in v spletni učilnici.

Nov elektronski učbenik: Učbenik

Ostali učbeniki: Učbeniki – vsi

Vse vaje izdelujete v šoli, delovne liste izpolnjujete med poukom. Lahko  si pomagate tudi s starejšim učbenikom: mag. Wechtersbach, Rado: Informatika: Učbenik za srednje izobraževanje, 2. prenovljena izdaja – Ljubljana, Saji, 2009.
Učbenika ni potrebno kupovati, saj ga lahko dobite tudi v naši knjižnici.