Navodila za 2. letnik

Navodilo za izpite  (.pdf)

Pozdravljeni!

Informatiko poučujemo na III. gimnaziji Maribor v 1. in 2. letniku.

V drugem letniku imamo predvidoma 18 ur teorije in 52 ur vaj.

  • Pri urah teorije so prisotni vsi dijaki združeni v 1 učilnici pri 1 profesorju. Ure teorije bomo izvajali večinoma v 1. ocenjevalnem obdobju (1 ura/teden).
  • Pri vajah pa dijake razdelimo na 2 skupini, vaje potekajo sočasno v 2 računalniških učilnicah z 2 profesorjema (učilnici 02 – Maja Čelan in 03 – Žilbert Tivadar). Vaje izvajamo 1. ocenjevalno obdobje 1 uro/teden, 2. ocenjevalno obdobje 2 uri/teden.

Pripomočki:

Nov elektronski učbenik: Učbenik

Ostali učbeniki: Učbeniki – vsi

Učbenik: R. Wechtersbach: INFORMATIKA, učbenik za informatiko v 1., 2., 3. in 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, SAJI.
Nakup učbenika ni obvezen, saj ga lahko dobite v knjižnici.

Obvezni so izpolnjeni delovni listi za teorijo in so pogoj za pozitivno ustno oceno. Če ob ustnem preverjanju znanja dijak ne predloži izpolnjenih vsaj 85% delovnih listov, je ocenjen negativno.

Delovni listi za vaje se nahajajo tudi na spletni strani za informatiko. Narediti pa morate prav tako vsaj 85% vaj na računalniku (iz delovnih listov za vaje). 

Uporabniška imena in gesla:

Vsak dijak prejme uporabniško ime in geslo, s katerim se lahko prijavi v omrežje. Dijak gesla ne sme posojati tretjim osebam. Če dijak pride k pouku brez gesla, tekočo uro ne more izdelovati vaj.

Vse opravljene vaje shranjujemo v osebno mapo dijaka na omrežnem disku. Naloge, shranjene v druge mape (npr. v Moji dokumenti ali Namizje), ne bomo upoštevali.

Vse vaje mora dijak izdelati v šoli. V kolikor je bil odsoten, ni imel gesla in podobno, mora naloge izdelati v prostem času – lahko tudi v spletni učilnici, čitalnici, v učilnici 02 ali 03, ko je prosta in celo pri drugi skupini dijakov, če je na razpolago prost računalnik.

Prepovedano je odnašanje in prinašanje datotek od doma npr. z USB ključkom. Take naloge se ocenijo negativno.
Prepovedano je tudi kakršnokoli nalaganje datotek (iger, torrentov, filmov) na računalnike oz. v mape.

Dijaki so tudi odgovorni za ravnanje z računalniško opremo. V učilnico ni dovoljeno prinašati pijačo in hrano. Mobilni telefoni morajo biti med poukom izklopljeni.

 

Učna pomoč pri predmetu informatika

Dijak, ki ima pri predmetu informatika učne težave, lahko pride k vajam informatike nekega drugega oddelka in v tem času vadi. Če ima učitelj v tem času možnost, mu nerazumljeno učno snov še enkrat razloži. Če to ni možno se učitelj in dijak dogovorita za termin, ki obema ustreza. Dijak lahko poišče učitelja tudi v času govorilnih ur in se takrat individualno dogovorita za obliko pomoči ali kar takoj rešita nastale težave in nejasnosti.

Vsi dijaki, ki so v prejšnjih letih bili deležni te oblike pomoči, so bili nato pri ocenjevanju uspešni.

Upamo, da vam bo pri informatiki zabavno in vam želimo čim več uspeha in dobrih ocen!