Tekmovanja

Za dijake organiziramo pripravo in udeležbo na tekmovanjih iz informatike (npr. Bober).

 

Šolski krožek za informatiko

Dijaki lahko obiskujejo tudi šolski krožek za informatiko. Pri krožku lahko programirate ali/in upravljate z roboti Lego Mindstorms.

 

Šolski projekti

Skrbimo za spletno stran šole. Objavljamo članke, fotografije in filme.

Pripravljamo in urejamo gradiva za Letopis in časopis Utrip.

 

Filmska dejavnost

V preteklih letih smo v okviru filmske dejavnosti posneli številne filme o dogajanju na naši šoli.

 

Aktiv informatike sodeluje pri številnih ostalih dejavnostih:

– Posodabljanje in vzdrževanje informacijsko-komunikacijske tehnologije na šoli.

– Uvedba in vzdrževanje oglasnih prikazovalnikov na hodnikih.

– Uvedba brezžičnega omrežja in skrb za uporabnike Eduroam.

– Pomoč pri uvedbi e-asistenta.

– Uvedba interaktivnih tabel.

– Pomoč pri uvedbi pouka s tablicami.

– Vzdrževanje omrežne infrastrukture in strežnikov.

– Svetovanje in pomoč pri uvedbi ostalih novih tehnologij.