Oprema

III. gimnazija Maribor je opremljena s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

Imamo 3 računalniške učilnice.

Omrežje deluje na vseh računalnikih na hitrosti 1 Gbps;  do interneta pa imamo hitrost 10 Gbps (v obe smeri).

Na računalnikih imamo nameščene operacijske sisteme Windows in pisarniško zbirko MS Office.

Za vaje uporabljamo še programe:

Python – programiranje,

Beležnica – HTML

Preglednice – Excel.

Oblikovanje besedil – Word (predšolska vzgoja)

V prostem času lahko dijaki uporabljajo tudi računalnike v čitalnici, kjer lahko prav tako dostopajo do svojih map na strežniku.